Suda Çözünür Bor (B)

%1

Suda Çözünür Bakır(Cu)

%0,6

Suda Çözünür Demir(Fe)

%5

Suda Çözünür Mangan (Mn)

%5

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%8

 

Unique Gold Combi

 

Unique Gold Combi, Bitkiler makro elementler yanında mikro elementlere ihtiyaç duyarlar. Mikro element eksikliğinde kloroz, nekroz, solgunluk, yaprak dökülmesi ve bitki gelişme geriliği görülebilir. Topraklarımız genelde asidik karakterde olduğu için toprakta bulunan mikro elementler bitki tarafından alınamazlar. Demir(Fe), Çinko(Zn), ve mangan (Mn) eksikliğine ülemiz toprklarında sık rastlanır. Unique Gold Combi, tamamen alınabilir formdadır ve bitkinin mikro element eksikliğini tamamen giderir.

Gold Combi