Toplam Azot (N)

%3

Üre Azotu (N)

%3

Suda çözünür Fosforpentaoksit (P2O5)

%15

Suda çözünür Kükürttrioksit(SO3)

%40

pH

%0,5 – 1

 

Sulfoser, toprak pH’ınızı düşürür ve toprağınızı ıslah eder. İlk dönemde köklendirici etkisi vardır. Çiçeklenmeyi teşvik eder .Renk üzerine çok olumlu etki yapar tuzlanmayı giderir. Tıkanma yapmaz damlamaları açar. Sera naylonlarına zarar vermez.

Sulfoser