Suda Çözünür Bor (B)

%1

Suda Çözünür Bakır (Cu)

%0,6

Suda Çözünür Demir (Fe)

%5

Suda Çözünür Mangan (Mn)

%4

Suda Çözünür Çinko (Zn)

%5

 

 

Tyron Combi, içerisindeki izelementlerin alınım ve taşınım hızı dengelenmiş, bitkide bu izelement eksikliklerine çabuk cevap verebilecek yapıda bir kompleks gübredir. Tyron Combi hem yapraktan hem de gübrelere karıştırılarak damlamadan uygulanabilir. Suda %100 çözünür. Uygulamadan hemen sonra bitki tarafından alınır.

 Bitki büyüme evreleri boyunca makro elementler yanında mikro elementlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı hallerde mikro element yetersizliği ile karşılaşan bitkilerde kloroz, nekroz, solgunluk, yaprak dökümü ve bitki gelişiminde gerileme, meyvelerde lekeler ve çürüme gibi anormallikler ortaya

Tyron Combi