Bütün bitkiler için her türlü ilaç karışımı ile kullanılabilir. Fungisit, insektisit, akarisit, herbisit ve bitki gelişim düzenleyicilerinin performansını arttırır. Sıvılarda yüzey gerilimini azaltarak yüzey kaplamasını arttırır. 

Unisil